Trailers

APK

Alle voertuigen dienen eens per jaar een APK-keuring te krijgen.
Wij keuren uw oplegger of aanhangwagen volgens de eisen en richtlijnen welk de RDW voorschrijft.